top of page

סדנאות לצוותי חינוך

במסגרת עבודתנו, נפגשנו ב"עבודת הקודש" החינוכית, המורכבת ומלאת ה"נשמה" וההשקעה, כמו גם, בקשיים ובאתגרים העוצמתיים הכרוכים בעשייה זו.

מורכבות זו חידדה עבורינו את החשיבות ליצירת מרחב תומך, מעשיר ומצמיח עבור כל אחד מהצוותים הספציפיים. מרחב שיאפשר בנייה והרחבה של מיומנויות ההתמודדות הרלוונטיות לתפקיד, כמו גם התייחסות לעבודה על החזון האישי ו"המצפן הפנימי" של איש החינוך.

       נושאים רלוונטיים להשתלמויות:

"הנוף מפסגת ההר"

השתלמות למנהלים להרחבת היכולת

להתבוננות ועבודה מערכתית.

"מחנכות/גננות עם צרכים ייחודיים"

השתלמות ייחודית לאנשי חינוך

במסגרות החינוך המיוחד

"של מי הילד הזה בכלל"

דיאלוג עם הורים: דרכים לגיוס הורים לשיתוף פעולה בעבודה החינוכית

"מה עושים עם תפוח אדמה לוהט"

התמודדות עם קשיי התנהגות

במסגרת הגן ובית הספר

"נקודות מבט"

הכשרה התפתחותית

לגננות ומטפלות בגיל הרך

*סדנאות בתחומי תוכן נוספים ייבנו בהתאם לצורך.

bottom of page