top of page

סדנאות להתפתחות הורית

השותפות והדיאלוג הפורה והמתמשך בינינו סביב נושאי נשיות, אימהות, אבהות, קריירה, משפחה והגשמה עצמית, הביאו אותנו לחלום ולרקום יחד מרחב ייחודי של קבוצות לאימהות ואבות. אנו מאמינות שבעולם המערבי ה"קרייריסטי", התובעני, המהיר וההישרדותי, הכרחי מקום לעצירה. מקום שיאפשר התבוננות, תכנון וחיזוק מיומנויות התמודדות להעצמת ההתפתחות האישית וההורית.

סדנאות ייחודיות לאימהות ואבות עובדי האירגון 

(כי אמא ואבא זה לא אותו דבר)

סדנאות שמטרתן להעניק לעוברי האירגון  כלים יעילים

להתמודדות ואיזון  בין צרכי הקריירה לצרכי המשפחה

סדנת גברים אבות- "ילד של אבא...."

 

סדנא  ייחודית לאבות הרוצים להיות הורים משמעותיים לילדיהם, להעצים ולממש את מקומו הייחודי של האב לאורך שלבי ההתפתחות של ילדיו. 

בסדנא יינתן מקום לדיון בהתמודדות היומיומית עם הילדים, תוך התייחסות לקשיים וצרכים שונים שלהם, לאור השונות הקיימת בשלבי ההתפתחות ובמאפיינים אישיים. 

כמו כן, הסדנא משלבת בין התייחסות תיאורטית ובין כלים להרחבת משאבי ההתמודדות ההורית. העבודה בקבוצה תהווה הזדמנות לדיאלוג בין ה"אדם הייחודי שאני" לבין זהותי כאבא, והערך המוסף שאני מביא להורות במשפחה.  

סדנת נשים אימהות- "אמא יקרה לי..."

 

סדנא ייחודית זו מאפשרת התייחסות ל"משלב הזהויות" המורכב של האם והתנועה המתמדת בתוכם, על המחירים הכרוכים בכך כמו גם ההזדמנויות לצמיחה והתפתחות אישית.

הסדנא תעניק כלים לנוכחות אימהית משמעותית במערכת המשפחתית ולאיזון בין התפקידים הנשיים השונים, תוך הגברת חווית השליטה והמימוש העצמי.

הסדנה תהווה מעין "מרפסת" כמטאפורה למרחב המאפשר התבוננות, נשימה ופרספקטיבה.

הסדנא תאפשר הזדמנות לשיתוף, עיבוד והמשגה של חוויות מההתמודדות היומיומית עם הילדים.

בנוסף, הסדנא תקנה ידע תיאורטי ותעניק מגוון כלים יישומיים להרחבת רפרטואר מיומנויות ההתמודדות.

***מודל העבודה בסדנא הכולל את כמות המשתתפים, מספר ואורך המפגשים יותאם באופן ייחודי לסקטורים ולצרכים השונים בתוך האירגון.

סדנאות התפתחות הורית

גלי אביב וציפי אסף, פסיכולוגיות

אחת האסטרטגיות המובילות כיום בעולם העבודה מגולמת במושג WLB

Work Life Balance

איזון בין חיי העבודה לחיי הפנאי והמשפחה.

ביום ברור כי השקעה אירגונית בצרכי העובד

כאיש משפחה, מאפשרת רווח וצמיחה הדדיים ומהווה לאירגון כלי אסטרטגי וערכי.

מודל העבודה הייחודי שלנו בסדנאות (אבות ואימהות בנפרד) מאפשר העמקה של השיח והתהליך הפנימי בקרב כל אחד מהמגדרים, על התכנים והאתגרים המיוחדים לו.

ראציונל הסדנאות

אחת האסטרטגיות המובילות כיום בעולם העבודה מגולמת במושג Work Life Balance) WLB). איזון בין חיי העבודה לחיי הפנאי והמשפחה. משמע, ראיית צרכי העובד כמינוף אירגוני, והכרה ברווח ההדדי ככלי אסטרטגי וערכי.

חיי היום יום התובעניים מזמנים קונפליקט יומיומי ערכי בין הזהות ההורית לבין הזהות המקצועית. דילמות אלו נצבעות בגוונים שונים אצל כל הורה, ומשפיעים על החוויה הפנימית ועל התיפקודים בעבודה ובבית. 

כנשות מקצוע, אנו פוגשות הורים וילדים המתמודדים עם משברים קשים ומגוונים. רבים ממשברים אלו קשורים לאנשים הכורעים תחת נטל המשימות ומתקשים לאזן בין רצונותיהם לבין המשפחה, העבודה והפנאי. מחקרים הוכיחו כי קיימת משמעות עצומה לאירגון בהשקעת משאבים מזערית בעבודה מניעתית שתעניק לעובדים כלים לאיזון בין צרכי הקריירה וצרכי המשפחה.

סדנאות התפתחות הורית
אחת האסטרטגיות
סדנאות התפתחות הורית

מודל העבודה הייחודי שלנו

אנו מציעות סדנאות ייחודיות לאבות ולאימהות שמטרתן להעניק לעובדים בכל הדרגים בארגון, כלים יעילים להתמודדות ואיזון בין צרכי הארגון וצרכי המשפחה, בכדי לאפשר תפקוד מיטבי בשני ה"כובעים". העבודה בסדנאות (אבות ואימהות בנפרד) מעמיקה את השיח של כל אחד מהמגדרים ואת הקונפליקטים וההזדמנויות הייחודיים לו.    

הסדנאות מכוונות לאפשר הזדמנות להתבוננות, עיבוד והמשגה של חוויות מההתמודדות היומיומית בבית ובעבודה. כמו גם, להעניק תמיכה רגשית ותחושת שייכות למשתתפים, דרך תהליך של שיתוף ושותפות בין חברי הקבוצה. בנוסף, הסדנא תקנה ידע תיאורטי וכלים יישומיים להרחבת רפרטואר מיומנויות ההתמודדות של חברי הקבוצה.

מודל העבודה הייחודי שלנו
bottom of page